ویژگیهای آموزشگاه خوب جهت تدریس

ویژگیهای آموزشگاه خوب جهت تدریس

 ویژگیهای آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی( از لحاظ مدیریتی و نرم افزاری ) ۱ مدیر آموزشگاه خوب دارای برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه فعالیت ها و …جهت تدریس خصوصی وگروهی می باشد . ۲ عوامل آموزشی آموزشگاه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی که دانــش آمـــوز زیبا ترین […]

چند فاكتور مهم در انتخاب يك آموزشگاه زبان مناسب

چند فاكتور مهم در انتخاب يك آموزشگاه زبان مناسب

First Impression يا تاثير اوليه يكي از مهمترين فاكتورهاي انتخاب يك آموزشگاه خوب است. وقتي وارد يك آموزشگاه زبان مي شويد و اولين منظره اي كه توجه شما را به خود جلب مي كند ديوارهاي تيره و كثيف، لكه روي كف زمين و بوي بد محيط است، بدانيد كه اين آموزشگاه به احتمال بسيار قوي […]