ایمنی مواد غذایی برای متصدیان و کارگران قنادی ،آبمیوه و بستنی فروشی

ایمنی مواد غذایی برای متصدیان و کارگران قنادی ،آبمیوه و بستنی فروشی

با عنایت به اینکه عملکرد واحدهای مراکز تهیه ،توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی از جمله قنادی ها،آبمیوه و بستنی فروشیها مستقیماً در سلامت افراد جامعه موثر است.لذا رعایت موارد زیر در جهت کمک به تامین بهداشت و سلامت جامعه امری بدیهی و ضروری می باشد. ایمنی مواد غذایی: *استفاده از انبرک مخصوص […]