نکات مهم و فنی در تاسیسات الکتریکی

نکات مهم و فنی در تاسیسات الکتریکی

نکات مهم و فنی در تاسیسات الکتریکی توسط سایت سایت آموزش تابلو برق و تاسیسات الکتریکی گرد آوری شده است.نکات مهم و فنی در تاسیسات الکتریکی باعث افزایش درک و تفهیم در مورد طراحی تاسیسات الکتریکی می شود. – کلیه کارهای تأسیسات الکتریکی ساختمان باید بر اساس موارد مندرج در نشریه ۱۱۰ سازمان برنامه و […]

برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان

امور برق کشی ساختمان موارد زیر می باشد. انجام انواع سیستم هوشمند و کنترلی کلیه امور برق کشی ساختمان از قبیل سیم کشی و برقکاری تعمیرات بازسازی رفع اتصالی نقشه برق ساختمان و تعمیرات انواع تابلو برق انجام خدمات کابل کشی برقکاری کلید فیوز و کنتاکتور کابل کشیCat5 ,SFTP , & Cat6 UTP تا ارتفاع […]