مقصدهاي خارجي براي نوروزگردي

مقصدهاي خارجي براي نوروزگردي

مقصد سفر ايراني‌ها كجاست؟   مسافرت به تركيه، اولين مقصد ايرانيان تب بالاي سريال‌هاي ـ معمولا مبتذل ـ تركي ميان ايراني‌ها فارغ از نهيبي كه مي‌تواند براي اهالي رسانه و فرهنگ ايران داشته باشد، نشان از اقبال ايراني‌ها به فرهنگ همسايه شمال غربي خود است. تركيه از ديرباز به دليل تشابهات فرهنگي فراوان جزو اولين […]