آشنایی با بتن پیش تنیده

آشنایی با بتن پیش تنیده

امروزه تولید سازه های جدید نیاز به مصالح ساختمانی مقاوم با ویژگی های خاص دارد. یکی از این مصالح خاص بتن پیش تنیده می باشد که به روش ها و فرایند های مختلف تولید و عرضه می شود. گرچه بتن در گذشته مدت های مدیدی به عنوان مصالح ساختمانی به کار می رفت, اما به […]