تأثیر دستگاههای کوچک کننده ی بینی بر روی فرم آن

تأثیر دستگاههای کوچک کننده ی بینی بر روی فرم آن

سوالی که ذهن اکثر افراد را برای عمل بینی مشغول نموده است این است که آیا دستگاهها و کرم های کوچک کننده تاثیری روی فرم و اندازه ی بینی دارند یا خیر؟ به تازگی تبلیغات گسترده ای در زمینه کوچک کردن بینی بدون نیاز به جراحی دیده می شود و متاسفانه افراد زیادی با اطلاعات […]