تفاوت کوکتل و اسموتی چیست؟

تفاوت کوکتل و اسموتی چیست؟

در تابستان و روزهای گرم نیمه اول سال، نوشیدنی خنک بسیار می چسبد. اگر روش تهیه نوشیدنی های جدید را هم بلد باشید، در خانواده تان طرفدار خواهد داشت. کوکتل و اسموتی با مواد موجود در خانه نیز به راحتی تهیه می شوند.  کوکتل (cocktail) به ترکیب بیش از دو نوشیدنی، کوکتل گفته می‌شود. کوکتل […]