آیا تفاوت فرش ماشینی با فرش دستباف را میدانید؟

آیا تفاوت فرش ماشینی با فرش دستباف را میدانید؟

با وجود آنکه به نظر می رسد برخی از فرش های ماشینی که با طرح های زیبا و مناسب بافته شده اند با توجه به ارزانی قیمت آنها از قالی دست بافت نامرغوب بهتر هستند. ولی با وجود این هیچ گاه فرش ماشینی را با قالی در هر کیفیتی که باشد نمی توان مقایسه کرد. […]