چگونه مصرف سوخت را پايين بياوريم؟

چگونه مصرف سوخت را پايين بياوريم؟

با افزايش قيمت بنزين، مردم بيش از پيش به اين فكر افتاده‌اند كه در استفاده از خودروهاي شخصي تجديد نظر كنند. در اين مقاله خواهيم ديد چگونه مي‌توانيم مصرف سوخت را پايين بياوريم. نكته اول سرعت را پايين بياوريد. هرچه سرعت بيشتر باشد، مصرف سوخت بالاتر خواهد رفت. آهسته كنيد، آرام باشيد و از سواري […]