با خود چه چيزي به سفر ببريم؟

با خود چه چيزي به سفر ببريم؟

● از همراه داشتن لوازم غير ضروري خودداري كنيد. تعطيلات نزديك است و شما به فكر سفر و بستن چمدانها هستيد. به گفته متخصصين امور مسافرتي، بهترين كار براي داشتن يك سفر آسوده، تهيه فهرستي از لوازم مورد نيازي است كه با خود به سفر خواهيد برد. اما گاهي محافظه كارترين مسافران هم گاهي مواردي […]